Probiha odstravka systemu od 15:30 do 16:30. Omlouvame se za komplikace.